Tájékoztatók

Törvények, rendeletek, szabályok

I. Ivóvíz bakteriológiai célú mintázása

A bakteriológiai vizsgálatra szánt mintákat a laboratórium által adott steril üvegbe, vagy bármelyik gyógyszertárban beszerezhető steril üvegbe kell venni

Az ellenőrző vizsgálathoz (Összes telepszám 22°C-on, Escherichia coli-szám, Coliform-szám) egy mintavételi pontról egy 250 ml-es üveg mintát kell levenni, részletes vizsgálathoz (Ellenőrző sor + Összes telepszám 37 °C-on, Pseudomonas aeruginosa-szám, Enterococcus-szám) 500 ml minta szükséges mintavételi pontonként.

A mintavételre szolgáló csapról le kell szerelni minden műanyag alkatrészt, ill. szűrőt, majd a csapot meg kell nyitni, és min. 20 l vizet ki kell folyatni. Ezután a csapot elzárni, és hővel vagy vegyi anyaggal csíramentesíteni (láng, hypo).  Ha van gázégető, akkor azzal a csap torkolatától (elzáró szerkezettől) a kifolyási pontig oda-vissza többször le kell égetni. Ha nincs, akkor drótra szerelt vattát technikai hypoba kell mártani, és a csapot kívül-belül többször áttörölgetni.

Csíramentesítés után ismét folyatás következik (min. 20 l), majd elzárás nélkül, folyamatos vízsugárból kell a mintát megvenni.  Az üveget csak a testén, a kupakot csak kívülről szabad érinteni. A mintavétel ideje alatt ügyelni kell arra, hogy az üveg minél rövidebb ideig legyen nyitva, és a kupak mindvégig lefelé nézzen. A mintázni kívánt vízzel az üveget 80-90 %-ig kell teletölteni. A mintaüvegeket nem szabad kiöblíteni! A mintavétel után a kupakot vissza kell csavarni az üvegre.

A mintákat 4 - és 8 °C között kell tartani a megérkezésig (hűtőtáska, jégakku). Érdemes minél hamarabb behozni a mintát, mert a bakteriológiai vizsgálatot 24 órán belül meg kell kezdeni

II. Ivóvíz kémiai – és mikroszkópos biológiai célú mintázása

Kémiai mintavételezésre vizsgálattól függően 0,5 (ellenőrző vagy bővített vizsgálat) vagy 1,5 literes (részletes vagy kút vizsgálat) műanyag palack szolgál (ásványvizes). Mikroszkópos biológiai mintavételezésre csak másfél literes palack alkalmas. A mintavételi edényeket minden esetben ki kell mosni, és tiszta vízzel kiöblíteni. Mintavétel előtt 5 percig kell folyatni a vizet, majd a vízsugárba tartani az edényt. Félig kell feltölteni, összerázni, majd kiönteni, majd megismételni az öblítést. Ezután a palackot teletölteni, majd visszazárni.

Egyéb, speciális vizsgálatoknál (pl. higany, nehézfém) a laboratóriumtól kell kérni mintavételi edényzetet.

 A mintákat 4 - és 8 °C között kell tartani a megérkezésig (hűtőtáska, jégakku).

III. Fürdővíz és szabad felszínű vizek mintavétele

Fürdővíz esetében a mintavételi edények megegyeznek az ivóvíznél leírtakkal. A medence-tápvizek mintázása az I. és II. pont szerint történik. A medencék és egyéb szabad vízfelszínek mintázása bakteriológiai viszonyokat befolyásoló tényezőktől mentesen történik. Ebben az esetben szájával lefelé 50 cm mélyen bele kell meríteni az edényt a vízbe, és ott felfordítani (a többi szabály betartása mellett, pl. üveg érintése, kinyitása, steril üveget nem öblítjük, kémiásat igen, stb). Ellenőrző fürdővíz-bakteriológiai vizsgálathoz 250 ml minta, bővítetthez 500 ml minta szükséges egy adott mintavételi pontról.

IV. A minták leadása

A laboratóriumba beérkezve minden esetben alá kell írni egy Megrendelő lapot.

A laboratórium a következő idő-intervallumokban fogad mintát:

  • munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08:00 és 15:00 óra között
  • pénteken 08:00 és 11:00 óra között.

A megrendelő által elvégzett mintavétel nem akkreditáltnak minősül, így a laboratórium csak a vizsgálatért vállal felelősséget!!

Ajánlatkérés, árak

Image
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 18.